Privacy

 

 

De website www.foldersontvangen.be wordt ter beschikking gesteld door BD Media (BD Media, ‘wij’, ‘ons’ of enige andere soortgelijke uitdrukking), met maatschappelijke zetel te Klein-Mechelen 18a, 2880 Bornem en met ondernemings- en B.T.W.-nummer (BE) 0786479364.  De bezoeker van deze website (‘gebruiker’, ‘u’, jij’, ‘je’, ‘jouw’, of enige andere soortgelijke uitdrukking) kan ons contacteren door ons een e-mail te sturen naar info@bdmedia.be.

BD Media hecht veel belang aan uw privacy.  De huidige privacyverklaring is dan ook van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer u de website www.foldersontvangen.be bezoekt.  Wij garanderen een gepaste bescherming van uw persoonsgegevens en baseren ons daarbij op alle toepasselijke regelgeving, zoals  de Belgische regelgeving als de Algemene Verordering Gegevensbescherming (hierna aangeduid als de “Wetgeving Persoonsgegevens”).

BD Media is dan ook de zogenaamde verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Wetgeving Persoonsgegevens.

 

 

Wat zijn persoonsgegevens

 

Persoonsgegevens zijn gegevens die het mogelijk maken een natuurlijk persoon direct of indirect te identificeren.  Het kan bijvoorbeeld gaan om informatie zoals voornaam, naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, ……enz.

Ook minder evidente zaken kunnen echter als een persoonsgegeven aanzien worden, zoals een IP-adres.

 

 

Welke informatie verwerken wij ? Voor welke doeleinden ?

 

Bezoek aan website:

 • uw taal
 • uw IP-adres
 • datum, tijdstip en duur van het bezoek aan de website
 • de websites die u geraadpleegd heeft om naar onze website te gaan
 • de pagina’s die u op onze website bezoekt
 • alle informatie die u ons vrijwillig verstrekt hebt
 • de informatie over uw browser en uw besturingssysteem

Het verwerken van deze gegevens laten ons toe om statistische inzichten te verwerven omtrent het gebruik van onze website en uw gebruikservaring te verbeteren wat een legitiem belang uitmaakt in hoofde van BD myShopi.

Bedelingsopmerkingen mbt onze diensten

 • uw aanspreektitel
 • uw voornaam en naam
 • uw telefoonnummer
 • uw e-mailadres
 • uw volledige adres (straat, huisnummer, huisletter, bus)
 • uw postcode
 • uw locatie

Al deze gegevens moeten ingevuld worden, zodat wij gevolg kunnen geven aan uw bedelingsopmerkingen met betrekking tot onze dienstverlening.

Voor de opvolging van een correcte bedeling van onze folders:

 • uw postcode
 • uw straat (zonder huisnummer, huisletter, bus)

Deze informatie laat ons toe om statistische inzichten te verwerven omtrent het verbeteren van de bedeling van onze folders, wat een legitiem belang uitmaakt in hoofde van BD myShopi

 

 

Geven wij uw gegevens door aan derden ?

 

Alle gegevens zoals in puntje 2 vermeld, zullen niet doorgegeven worden aan derden en enkel aangewend worden om gevolg te geven aan uw melding.

Om onze diensten aan te bieden, maken wij mogelijks wel gebruik van de diensten van andere partijen (zoals bijvoorbeeld een hosting provider). Zij mogen de opgegeven persoonsgegevens enkel voor de uitvoering van hun opdracht verwerken en kwalificeren dus als “verwerker” in de zin van de Wetgeving Persoonsgegevens. Verder zijn ze verplicht zich te houden aan de Wetgeving Persoonsgegevens. Wij geven daarbij enkel die gegevens door die noodzakelijk zijn voor de specifieke verwerking.

Door het gebruik van cookies, worden bepaalde gegevens overgemaakt aan Google (remarketing/Google adwords). U geeft daarbij de uitdrukkelijke geschreven toestemming dat wij uw gegevens aan dergelijke derde partijen mogen doorgeven, zelfs wanneer die niet binnen de Europese Economische Ruimte gevestigd zijn. Wij zorgen er telkens voor dat passende waarborgen worden geboden (Modelcontractbepalingen) om de bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen. U kan steeds verdere informatie verkrijgen omtrent deze “passende waarborgen” door ons te contacteren per e-mail op onderstaand adres

 

 

Bewaartermijn

 

Uw persoonsgegevens zullen gedurende de volgende bewaartermijnen bijgehouden worden:

 • De persoonsgegevens die wij om statistische doeleinden verwerken op basis van uw bezoek aan onze website, bewaren wij gedurende een termijn van 2 jaar .
 • De persoonsgegevens die wij verwerken volgend op bedelingsopmerkingen met betrekking tot onze dienstverlening, bewaren wij gedurende de toepasselijke wettelijke verjaringstermijnen, van toepassing op rechtsvorderingen die door consumenten kunnen worden ingesteld in overeenstemming met de wetgeving inzake consumentenbescherming
 • De gegevens die wij verwerken voor de opvolging van een correcte bedeling van onze folders, bewaren wij maximum 30 maanden.

 

 

Wat zijn cookies en hoe worden ze gebruikt ?

 

Wij maken gebruik van zogenaamde cookies. Een cookie is een kleine file die door de website-eigenaar naar de harde schijf van de website-bezoeker wordt gestuurd en daar wordt opgeslagen. Hiermee wordt het adres van de bezochte site vastgelegd alsmede enkele gegevens met betrekking tot het bezoek die ons toelaten om een aantal statistieken bij te houden. Voor verdere informatie omtrent het gebruik van cookies, verwijzen wij graag naar onze Cookieverklaring, die hierover meer uitleg geeft.

 

 

Over welke rechten beschikt u?

 

U heeft het recht om kosteloos inzage te verkrijgen in uw persoonsgegevens en hier desgevallend een kopie van op te vragen. Op grond van de Wetgeving Persoonsgegevens heeft u eveneens het recht om deze persoonsgegevens te laten wijzigen indien ze onjuist zijn. Daarnaast kan u uw persoonsgegevens, mits inachtneming van de voorwaarden gesteld onder de Wetgeving Persoonsgegevens, laten verwijderen, de verwerking ervan beperken, uw toestemming intrekken of bezwaar maken tegen de verwerking. U beschikt ook over een recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens die u ons actief heeft meegedeeld.

Om deze rechten uit te oefenen, kan u ons contacteren door ons een e-mail te sturen naar info@bdmedia.be, met kopie van de voorzijde van uw eID

 

 

Heeft u nog vragen ?

 

Mocht u nog andere vragen hebben over het gebruik en de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u ons contacteren door ons een e-mail te sturen naar info@bdmedia..be.

Indien u een klacht heeft omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens vragen wij u vriendelijk ons eerst hierover te contacteren. Indien u meent dat wij geen passend gevolg hebben gegeven aan uw vraag of klacht, delen wij u graag mee dat u ook het recht heeft om een klacht in te dienen bij de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit.